,,No Obstacles. No Barriers”!

Brak przeszkód, brak barier!

Koordynator: Turcja, partnerzy: Polska, Portugalia, Rumunia, Bułgaria

Propozycje naszych uczniów na logo projektu: „No Obstacle, No Boundaries!”

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w głosowaniu na najlepsze logo projektu Erasmus + „ Brak przeszkód, Brak Barier”. Zwycięska propozycja zostanie włączona do kolejnego etapu zadania – wyboru logo projektu spośród propozycji wyłonionych w głosowaniu w każdym kraju partnerskim.

Nasza wizyta w Turcji okazała się być niesamowitym doświadczeniem.
Pierwszego dnia, po całodniowej podróży, z Polski do Turcji, przyjechaliśmy do hotelu, gdzie mieliśmy okazje wziąć udział w organizowanej przez hotel kolacji. Trochę smutni, z powodu zagubienia walizki przez naszego kolegę dołączyliśmy do trwającej zabawy i przy dźwiękach typowej tureckiej muzyki udało nam się zakończyć pierwszy dzień z uśmiechami na twarzach.
Drugiego dnia, podczas przemeldowania nas do innych pokoi, niestety zagubiona została kolejna walizka. Mimo wszystko był to jeden z lepszych dni ponieważ mieliśmy cały dzień na zapoznanie się z panującymi obyczajami, kulturą oraz zwiedzeniu hotelu i jego okolic.
Trzeciego dnia, po zjedzeniu śniadania, udaliśmy się do Tureckiej szkoły na warsztaty, gdzie zostaliśmy przyjęci w bardzo serdeczny sposób. Uczono nas jak wykonać na ciele malunki henną. Zwiedziliśmy szkołę, obejrzeliśmy prezentacje innych partnerskich szkół, wykonaliśmy mnóstwo zdjęć. Po zajęciach, zostaliśmy zaproszeni do degustacji lokalnych przysmaków przygotowanych przez szkołę a po powrocie do hotelu udaliśmy się na basen oraz integrującą kolację. Byliśmy również szczęśliwi, ponieważ nasze bagaże odnalazły się!
Czwartego dnia, udaliśmy się do budynku gminy, gdzie tureccy uczniowie zaprezentowali nam swoje umiejętności taneczne. Zatańczyli tańce ludowe wszystkich obecnych krajów a pokaz został uwieńczony wspólnym tańcem. Obejrzeliśmy również magiczny taniec Derwiszów i zostaliśmy obdarowani tureckimi pamiątkami. Po południu udaliśmy się na boisko szkolne, gdzie odbył się koncert muzyki tureckiej i pokaz przygotowania tradycyjnej chałwy. Po powrocie do hotelu, udaliśmy się z uczniami z Rumunii na basen.

Piątego dnia, zwiedzaliśmy starożytne miasta Hierapolis z antycznym teatrem i rzymskimi  łaźniami. Następnie udaliśmy się do Pumukkale, przepięknych wapiennych tarasów po których mogliśmy spacerować Po typowo tureckim obiedzie – kebab, odwiedziliśmy szkoły dla dzieci z problemami i wybitnie uzdolnionych oraz zapoznawaliśmy się z tureckim systemem oceniania. Wieczorem, po powrocie do hotelu ponownie korzystaliśmy z kąpieli w basenie.
Szóstego dnia, po zwiedzeniu kolejnego antycznego miasta Efezu, zjedzeniu pożegnalnej wspólnej  kolacji, pojechaliśmy prosto do hotelu znajdującego się w Izmirze, gdzie spędziliśmy ostatnia noc przed podróżą do domu.
Do Polski wróciliśmy szczęśliwi I przepełnieni wrażeniami dotyczącymi tureckiej kultury, historii I obyczajów.

25 lutego 2019 r. odbyła się lekcja zorganizowana dla partnerów zagranicznych projektu Erasmus + „ Brak przeszkód brak barier”.

Cele zajęć:

– zaprezentowanie nauczycielom i uczniom z innych europejskich krajów w jaki sposób               w Polsce zorganizowany jest system prowadzenia zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ukazano sposób pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w klasach integracyjnych.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego, podczas których mieli możliwość przedstawienia się swoim kolegom i koleżankom z innych krajów partnerskich. Doskonalili umiejętność współpracy w parach, powtórzyli wiadomości                       z gramatyki i rozwijali umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Na zajęciach wykorzystano TIK: zastosowanie tablicy interaktywnej, wyświetlenie zadań rozwiązywanych na lekcji dla jej uczestników ( prezentacja Power Point).

Efekty lekcji:

– przybliżenie zasad systemu edukacji w Polsce dla partnerów projektu Erasmus+,

– integracja uczniów i nauczycieli współpracujących w ramach projektu,

– doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim,

– szerzenie postawy tolerancji i zrozumienia wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– zachęcanie młodzieży i kadry nauczycielskiej do angażowania się w organizację przebiegu wizyty partnerów projektu,

– wymiana doświadczeń między nauczycielami z krajów partnerskich.

 

 

W dniach 24-28.02.2019

w Szkole Podstawowej nr 41 im. J. Matejki w Częstochowie

odbyło się drugie spotkanie projektowe programu Erasmus +

 „Bez Przeszkód, Bez Barier”

 

W trakcie projektu zrealizowano następujące działania:

Dzień 1

 – wizyta w SP nr 41 im J. Matejki w Częstochowie, występ szkolnej grupy teatralnej, uczestnictwo przykładowej lekcji w klasie integracyjnej

 – wizyta w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz wycieczka piętrowym autobusem  po zabytkowych częściach miasta

Dzień 2

 – zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie

 – warsztaty tematyczne: tworzenie pamiątkowych koszulek oraz bransoletek MARTENICA, typowych bułgarskich pamiątek; wystawa prac uczniów

Dzień 3

 – całodniowa wycieczka do Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce, poznawanie polskiej kultury, historii i geografii.

Dzień 4

 – wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Częstochowie, zdobywanie wiedzy na temat polskiego systemu kształcenia oraz sposobów nauczania i pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 – warsztaty integrujące;  działania przygotowujące uczestników projektu do wspólnego przedstawienia polskiej legendy w formie teatru cieni.

 

Uczestnicy spotkania z Turcji, Polski, Włoch, Bułgarii, Portugalii i Rumunii mieli okazję lepiej się poznać podczas spotkań projektowych, wycieczek i dyskusji. Partnerzy przeprowadzili rozmowy dotyczące realizacji projektu, zdecydowali o wspólnych zasadach partnerstwa, pracowali nad przydziałem zadań projektowych. Kluczowym elementem spotkania były tematy związane z wymianą doświadczeń dydaktycznych w różnych systemach edukacyjnych oraz działania mające na celu poprawę umiejętności życia społecznego wśród młodzieży i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwijanie wśród uczestników projektu świadomości przynależności do społeczności UE. Podsumowując, cele drugiego spotkania zostały osiągnięte, uczestnicy wzięli udział we wspólnych przedsięwzięciach, dzielili się opiniami i doświadczeniami, a także pracowali wspólnie nad projektowymi tematami.

25 lutego 2019 r. odbyła się lekcja zorganizowana dla partnerów zagranicznych

projektu Erasmus + „ Brak przeszkód, brak barier”.

 

Cele zajęć:

– zaprezentowanie nauczycielom i uczniom z innych europejskich krajów w jaki sposób               w Polsce zorganizowany jest system prowadzenia zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ukazano sposób pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w klasach integracyjnych.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego, podczas których mieli możliwość przedstawienia się swoim kolegom i koleżankom z innych krajów partnerskich. Doskonalili umiejętność współpracy w parach, powtórzyli wiadomości                       z gramatyki i rozwijali umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Na zajęciach wykorzystano TIK: zastosowanie tablicy interaktywnej, wyświetlenie zadań rozwiązywanych na lekcji dla jej uczestników ( prezentacja Power Point).

Efekty lekcji:

– przybliżenie zasad systemu edukacji w Polsce dla partnerów projektu Erasmus+,

– integracja uczniów i nauczycieli współpracujących w ramach projektu,

– doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim,

– szerzenie postawy tolerancji i zrozumienia wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– zachęcanie młodzieży i kadry nauczycielskiej do angażowania się w organizację przebiegu wizyty partnerów projektu,

– wymiana doświadczeń między nauczycielami z krajów partnerskich.

 

28 lutego 2019 r. szkoły partnerskie projektu Erasmus+ “ Brak przeszkód, brak barier” odwiedziły Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Częstochowie

 

 

Wizyta umożliwiła zdobycie wiedzy na temat systemu edukacji specjalnej w Polsce. Nauczyciele z Ośrodka zaprezentowali metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele i uczniowie ze szkół partnerskich dowiedzieli się, że pracownicy pedagogiczni Ośrodka dostosowują style uczenia, programy nauczania oraz pomoce i materiały  naukowe do potrzeb edukacyjnych swoich uczniów. Szkoła zapewnia pedagogiczne i psychologiczne wsparcie, określoną organizację edukacji oraz dostosowane metody pracy.

Ponadto uczniowie w Ośrodku otrzymują pomoc w postaci zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i różnych form terapii dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Nauczyciele z Ośrodka zaprezentowali gościom z krajów partnerskich sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia na terenie placówki. Odpowiedzieli na liczne pytania dotyczące metod pracy             z dziećmi o SPE.

Szkoły partnerskie mogły dokonać analizy systemów edukacji specjalnej w swoich krajach,  nauczyciele mieli okazję do wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniem na gruncie pedagogicznym. Działania te zaowocowały podniesieniem kwalifikacji zawodowych co ma wpływ na podniesienie jakości procesu edukacyjnego w partnerskich placówkach szkolnych.