STRAJK

W związku z rozpoczęciem strajku w dniu 8 kwietnia (poniedziałek), zapowiedzianym przez związki zawodowe, kierujemy do Państwa (rodziców uczniów i opiekunów prawnych) następującą informację:

Jeżeli istnieje możliwość zapewnienia w tych dniach opieki w domu, proszę nie wysyłać dzieci do szkoły. Z danych jakie posiadamy, wynika, że nie będzie możliwości przeprowadzenia w dniach strajku zajęć dydaktycznych.
Szkoła dołoży wszelkich starań, aby w szczególnych przypadkach, dzieciom, które nie mogą mieć zapewnionej opieki i zostaną przyprowadzone do szkoły, zapewnić bezpieczny pobyt.

Za niedogodności przepraszamy a jednocześnie prosimy o zrozumienie tej trudnej, również dla nas nauczycieli, sytuacji.

Dyrektor Szkoły
Joanna Woźniak

http://www.sp41.czest.pl/wp-content/uploads/2019/04/0001-734x1024.jpg