SKRÓCONE LEKCJE

W dniach 13 i 14 czerwca 2019 r.

ze względu na wysoką temperaturę powietrza

zajęcia lekcyjne odbędą się wg planu – 30 minut każda