Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot/zajęcie Wychowawstwo
Albrycht Kazimierz edukacja dla bezpieczeństwa
Baranowska Iwona język polski 3e
Chojnacka Elżbieta matematyka, informatyka
Głowacka Agnieszka matematyka, fizyka
Górniak Bożena zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, plastyka, technika, doradztwo zawodowe 3b
Górska Aneta język angielski 3g
Grabałowski Marcin język niemiecki 3d
Jędras Anna biologia
Kamińska Agata język francuski
Knapik-Rodriguez Danuta język angielski 3a
Kott Marcin matematyka, fizyka, przyroda
Kubicki Ryszard zajęcia techniczne
Malasiewicz Jolanta język polski, biblioteka 3f
Małoszyc Beata nauczyciel wspomagający
Mazurek Katarzyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 1a
Mielnicka Marta religia
Orszulak Monika język polski 4a
Paszkowska Agnieszka język angielski 7a
Piwowarczyk Damian wychowanie fizyczne
Prudło Halina biblioteka
Pulcer Katarzyna pedagog, doradztwo zawodowe
Ruszel Piotr wychowanie fizyczne
Stempniak Agnieszka chemia 3c
Strzyżewska Janina geografia
Wincek Małgorzata wychowanie fizyczne
Witkowska Magdalena historia, wiedza o społeczeństwie
Wojciechowska Alicja historia
Woźniak Joanna język polski
Wrześniak Nina język niemiecki
Żuk Katarzyna zajęcia świetlicowe