Nabór do SP 41 klasy I – VIII

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki
ogłasza nabór uczniów
do klas I-VIII
na rok szkolny 2019/2020


Od dnia 1 marca 2019 r.
przyjmujemy zapisy do klas I_VIII
na rok szkolny 2019/2020

Rodzice wypełniają poniższy wniosek i wydrukowany przynoszą do sekretariatu szkoły.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 41 w Częstochowie ul. Okólna 31/39 w godzinach od 8.00 do 15.00 od dnia 1.03.2019 r. do dnia 15.03.2019 r.

Wniosek wersja pdf
Wniosek wersja doc

Proponujemy następujące klasy:

KLASA 1-3

KLASA 4-8

 • ogólna
 • ogólna z elementami robotyki
 • ogólna z elementami tańca nowoczesnego
 • integracyjna
 • ogólna
 • językowa
 • dziennikarska
 • matematyczna z elem. informatyki
 • integracyjna


Nasza szkoła oferuje:

 • naukę w systemie jednozmianowym
 • w pełni wyposażone i nowoczesne pracownie w tym dla kl. I
 • wykwalifikowaną kadrę
 • wysoki poziom nauczania
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych
 • bezpieczną i przyjazną szkołę
 • opiekę pedagoga i psychologa,
 • dziennik elektroniczny,
 • konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców,
 • monitoring wizyjny.

Warunki nauczania:

 • jednozmianowy system nauczania,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • identyfikatory,
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownia multimedialna,
 • nowoczesna pracownia komputerowa,
 • biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • dwie sale gimnastyczne, siłownia, korty tenisowe świetlica, sklepik szkolny, radiowęzeł.