KALENDARZ

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, rok szkolny 2018/2019

L.p. ZADANIE TERMIN GODZINA
2. Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 11.00
3. Dzień Absolwenta 01.10.2018 16.00
4. Pasowanie uczniów klasy I X 2018
5. Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych – I semestr 20.12.2018
6. Termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych 18.01.2018 12.00
7. Termin wystawienia ocen z I semestru 25.01.2018 12.00
9. Dni Otwarte Szkoły II 2019
10. Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych – końcoworocznych 20.05.2019 12.00
11. Termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych 03.06.2019 12.00
12. Termin wystawienia ocen końcoworocznych 12.06.2019 12.00
13. Komers klas III 30.05.2019 17.00
14. Dzień Dziecka (Dzień Sportu) 31.05.2019
15. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019