Harmonogram spotkań z rodzicami 2018/2019

SPOTKANIA Z RODZICAMI    
Zebranie organizacyjno-informacyjne 10.09.2018 17.00
Konsultacje 01.10.2018 17.00
Zebranie informacyjne 05.11.2018 17.00
Konsultacje 03.12.2018 17.00
Zebranie informacyjne 07.01.2019 17.00
Konsultacje 05.03.2019 17.00
Zebranie informacyjne 01.04.2019 17.00
Konsultacje 06.05.2019 17.00
Zebranie informacyjne – podsumowanie roczne 03.06.2019 17.00