Zasady rekrutacji i plan

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania:

a) Są uczniami Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie w wieku 12-15 lat;

b) Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim;

c) Nie sprawiają kłopotów wychowawczych;

d) Angażują się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.).

e) Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;

f) Są komunikatywne, otwarte, umieją radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiadają umiejętność współpracy w grupie;

g) Cechuje je rzetelność, uczciwość i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiążą się do goszczenia w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich w ramach wymiany.

3. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód tymczasowy.

4. W miarę możliwości uczniowie będą mogli brać udział w wyjazdach zagranicznych. O udziale w wyjeździe decyduje koordynator na podstawie oceny uczestnictwa i zaangażowania ucznia w projekcie

5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.

Planowane wizyty w trakcie trwania realizacji projektów

 

Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie.

22-26.10.2018 Portugalia; nauczyciele

marzec 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

maj/czerwiec 2019 Estonia; nauczyciele i uczniowie

maj 2020 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe.

04-10.11.2018 Rumunia; nauczyciele i uczniowie

luty 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

maj 2019 Włochy; nauczyciele i uczniowie

październik 2019 Grecja; nauczyciele i uczniowie

maj 2020 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

Brak przeszkód, brak barier!

02-07.12.2018 Turcja; nauczyciele i uczniowie

marzec 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

czerwiec 2019 Rumunia; nauczyciele i uczniowie

październik 2019 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

czerwiec 2020 Bułgaria; nauczyciele i uczniowie

wrzesień 2020 Włochy; nauczyciele i uczniowie

 

Daty wyjazdów mogą ulec zmianie.