Dni wolne 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie
ustala w roku szkolnym 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych    (z godzin do dyspozycji Dyrektora)

14.10.2019

 

Dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

01.11.2019

 

Dzień wolny od zajęć wychowawczo – dydaktycznych                                 

11.11.2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 – 01.01.2020

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych         (z godzin do dyspozycji Dyrektora)

02.01.2020 – 03.01.2020

 

Dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

06.01.2020

 

Ferie zimowe 2019/2020

13.01.2020 – 26.01.2020

 

Rekolekcje

 

wg harmonogramu

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020 – 14.04.2020

 

Dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

01.05.2020

 

Dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

11.06.2020

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych    (z godzin do dyspozycji Dyrektora)

12.06.2020