Dni wolne 2018/2019

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie
ustala w roku szkolnym 2018/2019 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 (z godzin do dyspozycji Dyrektora)
12.10.2018
Dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych 01.11.2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(z godzin do dyspozycji Dyrektora)
02.11.2018
Zimowa przerwa świąteczna 22.12.2018 – 01.01.2019
Ferie zimowe 2017/2018 11.02.2019 – 24.02.2019
Rekolekcje
06.03.2019 –
08.03.2019
wg.

harmonogramu

Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 – 23.04.2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(z godzin do dyspozycji Dyrektora)
29.04.2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(z godzin do dyspozycji Dyrektora)
30.04.2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 01.05.2019
Dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych
(z godzin do dyspozycji Dyrektora)
02.05.2019
Dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych 03.05.2019