UWAGA

W związku z wysoką liczbą przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A na terenie województwa śląskiego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposoby uniknięcia choroby tzn. na przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, przed każdym wyjściem z toalety, po skorzystaniu z bankomatu, uchwytu w autobusie, tramwaju, czy dotykaniu wózka w supermarkecie czy dokładne mycie warzyw i owoców.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://psse.czest.pl/profilaktyka-wzw.html

Naczelnik Wydziału Edukacji