MOBILNOŚĆ w POLSCE No obstacle, no boundaries

Drugie spotkanie krajów partnerskich projektu „Bez Przeszkód, Bez Barier”, odbyło się w Szkole Podstawowej nr 41im. Jana Matejki w Częstochowie w dniach 24 – 28.02.2019.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między krajami partnerskimi na temat stosowanych metod, materiałów edukacyjnych i technologii w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, budowanie pracy zespołowej podczas warsztatów, poznanie polskiej kultury, historii i geografii.

Podczas spotkania, jego uczestnicy zrealizowali następujące działania:

– wizyta w UM Częstochowy, zwiedzanie miasta

– zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze

– udział w przykładowej lekcji w klasie integracyjnej w SP nr 41 im. J. Matejki w Częstochowie

– warsztaty tematyczne dla uczestników projektu: malowanie pamiątkowych koszulek i tworzenie bransoletek Martenica, tradycyjnej, bułgarskiej pamiątki

– zwiedzanie zabytków Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce, poznanie polskiej kultury, historii i geografii

– wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Częstochowie

– wspólne przygotowanie polskiej legendy o smoku wawelskim, w formie teatru cieni podczas warsztatów

Podsumowując, drugie spotkanie w Częstochowie zakończyło się sukcesem, cele zostały osiągnięte, uczestnicy wzięli udział we wspólnych przedsięwzięciach, dzielili się opiniami i doświadczeniami oraz wspólnie pracowali nad projektowymi kwestiami.