CZTERY PORY ROKU

Innowacja pedagogiczna w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 41 w Częstochowie.

Cztery pory roku z Martynką , Franklinem i innymi bohaterami literatury dziecięcej.

Innowacja pedagogiczna oparta na podstawie programowej realizowana jest cyklicznie z uczniami klasy pierwszej. Ma zachęcić dzieci  do czytania, wyrabiać nawyki czytelnicze, sprawić, by uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię i zdolności kreatywne poprzez ciekawą lekturę.

W ciągu roku szkolnego dzieci będą obcować z książkami z serii Martynka, Frankin , za sprawą których poznają świat, rozwiną umiejętność czytania, kreatywnego myślenia, empatię, nauczą się, co jest w życiu najważniejsze, jakie postawy należy promować. Nabiorą także dystansu do trudnych spraw.
Pod opieką nauczycieli wcielą w życie ciekawe pomysły bohaterów literackich, rozpoczną przygodę z pisaniem i liczeniem.

Zajęcia polegają na czytaniu przez nauczyciela (w pierwszych miesiącach), a następnie przez samych uczniów opowiadań z serii ”Martynka”, „Franklin” oraz omawianiu problemów poruszanych w książkach. Z literackimi bohaterami uczniowie poznają świat, wykonują zadania rozwijające kreatywność, spostrzegawczość, zdolność koncentracji, oraz ćwiczące grafomotorykę. Wykorzystają pomysły bohaterów do wykonania dekoracji świątecznych i „smakołyków” z przepisów Martynki, ozdób, papierowych ubiorów, przedmiotów codziennego użytku.  Wkroczą w tajniki przyrody. Rozpoczną naukę czytania, pisania i liczenia. Przeprowadzą własne śledztwo i odkryją szkolne tajemnice. Przewodnikami w tej podróży zostaną nauczyciele, ale także rodzice, którzy również w domu będą czytać dzieciom  fragmenty literatury dziecięcej.