NOWY SAMORZĄD SZKOLNY

W dniu 24 września 2019 odbyły się wybory samorządu szkolnego przewodniczącym został Bartek Ignasiak, zastępcą Kuba Kopyt, sekretarzami: Kornelia Słabosz i Wiktoria Janicka.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie do końca grudnia będzie realizowała zadania wynikające z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu szkolna biblioteka zostanie doposażona w lektury oraz nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. Bardzo Państwa prosimy o pomoc podczas realizacji założeń programu. W jego ramach uczniowie wezmą udział w konkursach oraz akcjach, o których będą Państwo na bieżąco informowani również za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W miarę Państwa możliwości prosimy o przekazanie książki (powieści), którą wykorzystamy w akcji „Uwolnij książkę”. Bookcrossing polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Planujemy założyć w pobliżu szkoły półkę, skąd Państwo i uczniowie będą mogli „wypożyczyć” książkę.

Poszukujemy również sponsorów, którzy wspomogą naszą placówkę w pozyskaniu nagród na konkursy.

Planujemy uczynić naszą bibliotekę miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi. Jeżeli mają Państwo kontakty z takowymi osobami lub z wydawnictwami, z którymi chcemy nawiązać współpracę, prosimy o informację.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej w celu zapoznania się z księgozbiorem. Państwa sugestie będą dla nas bardzo cenne. Z góry dziękujemy za życzliwość i wszelką pomoc.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP 41

AKCJA SZCZEPIENIE LISÓW

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18.09.-27.09.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:

– gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,

– gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,

– powiatu kłobuckiego,

– gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,

– powiatu raciborskiego,

– gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,

– gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.

W sumie na terenie województwa śląskiego podczas jesiennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa
o niepodnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić
w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również,że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995 r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:

1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2. w 2004 roku2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

9. w 2011 roku1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

11. w 2013 rokunie stwierdzono przypadków wścieklizny,

12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

16. w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

17. w pierwszej połowie 2019 r. nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615