MIEJSKI DZIEŃ INTELIGENTNEJ ENERGII

Dnia 28.09.2018 roku uczniowie klasy 1a wraz z wychowawcą i nauczycielem j. angielskiego wzięli udział w Miejskim Dniu Inteligentnej Energii. Podczas imprezy organizowanej na Placu Biegańskiego dzieci wzięły udział w licznych eksperymentach i doświadczeniach fizycznych i chemicznych, poznały suchy lód, sposoby oszczędzania energii i sposoby ekologicznie przyjaznego wytwarzania prądu oraz miały okazję zaobserwować działanie mini elektrowni. Uczniowie wzięli także udział w zajęciach artystycznych.

REGULAMINY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z:
1 Języka Polskiego Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
2 Matematyki Regulamin
pdf
Załączniki
 doc pdf
3 Historii Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
4  Biologii Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
5 Chemii Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
6 Fizyki Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
7 Geografii Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
8 Języka Angielskiego Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
9 Języka Niemieckiego  Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
10 Języka Francuskiego Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów z:
1 Języka Polskiego Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
2 Matematyki Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
3 Historii Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
4 Biologii Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
5 Chemii Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
6 Fizyki Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
7 Geografii Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
8 Języka Angielskiego Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
9 Języka Niemieckiego  Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf
10 Języka Francuskiego Regulamin
pdf
Załączniki
doc pdf

DZIEŃ PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

27 września – Dzień Podziemnego Państwa Polskiego i rocznica powstania Szarych Szeregów.

W tym dniu uczniowie klasy 3a gimnazjum wraz z wychowawcą udali się na Cmentarz Św. Rocha, aby uporządkować grób-pomnik poświęcony częstochowskim harcerzom i harcerkom z Szarych Szeregów.

Uczniowie złożyli też wiązankę kwiatów i zapalili znicze oraz uczcili minutą ciszy pamięć harcerzy poległych w latach 1939-1945.

 

MIEJSKI DZIEŃ INTELIGENTNEJ ENERGII

Lodowe eksperymenty, ekologiczna pracownia artystyczna, energorower i autobus energetyczny to tylko niektóre z licznych atrakcji, które będą czekać na mieszkanki i mieszkańców w piątek, 28 września na placu Biegańskiego.

Wszystko w ramach kolejnej edycji Miejskiego Dnia Inteligentnej Energii. Wszystkie mieszkanki i mieszkańców, którzy od 10.00-17.00 pojawią się na placu Biegańskiego, czeka wiele niespodzianek.

W programie m.in. pokazy doświadczeń – lodowe eksperymenty, ekologiczna pracownia artystyczna dla najmłodszych, energorower czyli urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą roweru,gry, zabawy, konkursy przy muzyce i quizy. Na miejscu będą też eksperci z zakresu ograniczania niskiej emisji, służący zainteresowanym fachową pomocą. 

Na placu Biegańskiego zatrzyma się również autobus energetyczny, z mobilnym, specjalistycznie wyposażonym centrum informacyjno-edukacyjnym.
Eksperci jeżdżący autobusem tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

Podczas festynu, zostanie rozstrzygnięty konkurs ekologiczny dla przedszkolaków i uczniów częstochowskich szkół, zatytułowany ,,Dzieci i młodzież dla środowiska” (o godz. 10.00).

Częstochowa jako Sygnatariusz Porozumienia między burmistrzami podejmuje inicjatywy zmierzające w kierunku kształtowania postaw ekologicznych oraz podniesienia świadomości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi samorządami jest zapewnienie odpowiednich warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Ogromną rolę odgrywa w tym zakresie sposób korzystania z energii, od której zależny jest praktycznie każdy rodzaj aktywności.

Częstochowa jako lider w obszarze kształtowania i realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej realizuje liczne działania edukacyjne i promocyjne, m.in. Miejskie Dni Inteligentnej Energii.

Energetyczna Częstochowa zaprasza mieszkańców do wspólnej zabawy w piątek 28 września na Placu Biegańskiego (godz. 10.00 – 17.00).

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11380

 

DZIEŃ ABSOLWENTA

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
1 października o godzinie 16.00
w Szkole Podstawowej nr 41
im. Jana Matejki
!!! ZAPRASZAMY !!!

ZASADY REKRUTACJI I PLAN

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania:

a) Są uczniami Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie w wieku 12-15 lat;

b) Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim;

c) Nie sprawiają kłopotów wychowawczych;

d) Angażują się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.).

e) Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;

f) Są komunikatywne, otwarte, umieją radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiadają umiejętność współpracy w grupie;

g) Cechuje je rzetelność, uczciwość i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiążą się do goszczenia w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich w ramach wymiany.

3. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód tymczasowy.

4. W miarę możliwości uczniowie będą mogli brać udział w wyjazdach zagranicznych. O udziale w wyjeździe decyduje koordynator na podstawie oceny uczestnictwa i zaangażowania ucznia w projekcie

5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.

Planowane wizyty w trakcie trwania realizacji projektów

 

Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie.

22-26.10.2018 Portugalia; nauczyciele

marzec 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

maj/czerwiec 2019 Estonia; nauczyciele i uczniowie

maj 2020 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe.

04-10.11.2018 Rumunia; nauczyciele i uczniowie

luty 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

maj 2019 Włochy; nauczyciele i uczniowie

październik 2019 Grecja; nauczyciele i uczniowie

maj 2020 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

Brak przeszkód, brak barier!

02-07.12.2018 Turcja; nauczyciele i uczniowie

marzec 2019 Polska; nauczyciele i uczniowie

czerwiec 2019 Rumunia; nauczyciele i uczniowie

październik 2019 Portugalia; nauczyciele i uczniowie

czerwiec 2020 Bułgaria; nauczyciele i uczniowie

wrzesień 2020 Włochy; nauczyciele i uczniowie

 

Daty wyjazdów mogą ulec zmianie.