„Active citizens promoting cultural heritage”

Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe.

Koordynator: Rumunia, partnerzy: Polska, Włochy, Grecja, Portugali

Ankieta do wypełnienia:

Ta wstępna ankieta ma na celu odzwierciedlenie wiedzy i świadomości naszych uczestników na początku naszej Strategicznej Współpracy „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”,  która ma na celu aktywizację zaangażowania obywatelskiego wśród naszych uczniów.

ANKIETA do wypełnienia

W dniach 03.11-09.11.2018r. braliśmy udział w wizycie projektowej w Rumunii w ramach programu Erasmus. Pierwsze dni przebywaliśmy w Bukareszcie – stolicy Rumunii. Historię miasta przedstawiła nam Rumunka Pani Eugenia, która ukończyła filologię polską. Oprowadziła nas po najciekawszych zakątkach Bukaresztu. Pierwszego dnia widzieliśmy Uniwersytet, Teatr Narodowy, Pałac Królewski, pomnik króla Karola I, Bibliotekę Narodową. oraz słynną Filharmonię bukaresztańską. Udaliśmy się też na Stary Rynek, gdzie zachwyciła nas prawosławna cerkiew. Mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych dań kuchni rumuńskiej takich jak mamałyga, papanaszi i rumuńskie sery (chociaż nie mogło zabraknąć też prawdziwego polskiego schabowego). Najbardziej poruszyły nas historie z życia Pani Eugenii, która poznała prawdziwe oblicze rumuńskiego komunizmu. Drugiego dnia odwiedziliśmy reprezentacyjną dzielnicę Bukaresztu z ambasadami i konsulatami wielu państw. Następnie odbyliśmy uroczy spacer po parku podziwiając łuk triumfalny, wzorowany na budowli paryskiej. Zmęczeni ciągłym marszem relaksowaliśmy się podczas rejsu po jednym z sześciu jezior znajdujących się w stolicy. Trzeciego dnia poznaliśmy innych uczestników projektu Erasmus – koleżanki i kolegów z Rumunii, Grecji, Włoch i Portugalii. Wspólnie zwiedziliśmy monumentalny budynek parlamentu rumuńskiego oraz uczestniczyliśmy w warsztatach garncarskich. Następnego dnia podziwialiśmy zamek Drakuli w miejscowości Bran, którego piękny dziedziniec fotografowali wszyscy uczestnicy projektu. Kolejną atrakcją były warsztaty w manufakturze bombek i każdy z nas miał możliwość wyprodukowania własnej, oryginalnej ozdoby choinkowej. Kolejne dni spędziliśmy w miejscowości Braila, w której znajdowała się szkoła projektowa. Tam też miało miejsce uroczyste powitanie gości przez gospodarzy. Braliśmy udział w warsztatach, w czasie których rozwijaliśmy nasze umiejętności językowe. Wspólnie z innymi uczestnikami wybraliśmy logo oraz motto projektu. Ważnym punktem programu było również zwiedzanie miasta i zakupy w galerii handlowej. Miło wspominamy nasz pobyt w Rumunii: piękna przyroda, interesujące zabytki, ciekawi ludzie i pyszne jedzenie. Być może jeszcze tam wrócimy …

M.W.

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie stoją i na zewnątrz    Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i na zewnątrzObraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie   Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i na zewnątrz Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku Obraz może zawierać: 5 osób, ludzie stoją Obraz może zawierać: niebo, drzewo, na zewnątrz i przyroda  Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku  Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą, tabela i w budynku Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, drzewo, na zewnątrz i przyroda   Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi Obraz może zawierać: 6 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku   Obraz może zawierać: 9 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku    Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, stoi, buty, drzewo i na zewnątrz

W dniach 4-8.02.2019

w Szkole Podstawowej nr 41 im. J. Matejki w Częstochowie

odbyło się drugie spotkanie projektowe programu Erasmus +

 „Aktywni Obywatele Promujący Dziedzictwo Kulturowe w Europie”

 

W trakcie projektu zrealizowano następujące działania:

Dzień 1

 – wizyta w SP nr 41 im J. Matejki w Częstochowie, występ szkolnego chóru i grupy teatralnej

– prezentacja multimedialna „Moja Szkoła” – Polska oraz „Aktywni Obywatele Promujący Dziedzictwo Kulturowe w Europie” – Rumunia i Grecja

 – wizyta w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz wycieczka piętrowym autobusem  po zabytkowych częściach miasta

Dzień 2

 – warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie, wspólne przygotowanie i degustowanie polskich tradycyjnych potraw

 – warsztaty tematyczne: tworzenie pamiątkowych koszulek oraz ich wystawa w szkole

Dzień 3 i Dzień 4

 – dwudniowa wycieczka do Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce, poznawanie polskiej kultury, historii i geografii.

Dzień 5

– zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie

– warsztaty integrujące;  działania przygotowujące uczestników projektu do wspólnego przedstawienia polskiej legendy w formie teatru cieni.

 

Uczestnicy spotkania z Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Grecji mieli okazję lepiej się poznać podczas spotkań projektowych, wycieczek i dyskusji. Partnerzy przeprowadzili rozmowy dotyczące realizacji projektu, zdecydowali o wspólnych zasadach partnerstwa, pracowali nad przydziałem zadań projektowych. Kluczowym elementem spotkania były tematy związane z wymianą doświadczeń dydaktycznych w różnych systemach edukacyjnych oraz działania mające na celu poprawę umiejętności życia społecznego wśród młodzieży i dzieci oraz rozwijanie wśród uczestników projektu świadomości przynależności do społeczności UE. Podsumowując, cele drugiego spotkania zostały osiągnięte, uczestnicy wzięli udział we wspólnych przedsięwzięciach, dzielili się opiniami i doświadczeniami, a także pracowali wspólnie nad projektowymi tematami.

 25 lutego 2019 r. odbyła się lekcja zorganizowana dla partnerów zagranicznych

projektu Erasmus + „ Brak przeszkód, brak barier”.

 Cele zajęć:

– zaprezentowanie nauczycielom i uczniom z innych europejskich krajów w jaki sposób               w Polsce zorganizowany jest system prowadzenia zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ukazano sposób pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w klasach integracyjnych.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego, podczas których mieli możliwość przedstawienia się swoim kolegom i koleżankom z innych krajów partnerskich. Doskonalili umiejętność współpracy w parach, powtórzyli wiadomości                       z gramatyki i rozwijali umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Na zajęciach wykorzystano TIK: zastosowanie tablicy interaktywnej, wyświetlenie zadań rozwiązywanych na lekcji dla jej uczestników ( prezentacja Power Point).

Efekty lekcji:

– przybliżenie zasad systemu edukacji w Polsce dla partnerów projektu Erasmus+,

– integracja uczniów i nauczycieli współpracujących w ramach projektu,

– doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim,

– szerzenie postawy tolerancji i zrozumienia wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– zachęcanie młodzieży i kadry nauczycielskiej do angażowania się w organizację przebiegu wizyty partnerów projektu,

– wymiana doświadczeń między nauczycielami z krajów partnerskich.

 

28 lutego 2019 r. szkoły partnerskie projektu Erasmus+ “ Brak przeszkód, brak barier” odwiedziły Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Częstochowie

 Wizyta umożliwiła zdobycie wiedzy na temat systemu edukacji specjalnej w Polsce. Nauczyciele z Ośrodka zaprezentowali metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele i uczniowie ze szkół partnerskich dowiedzieli się, że pracownicy pedagogiczni Ośrodka dostosowują style uczenia, programy nauczania oraz pomoce i materiały  naukowe do potrzeb edukacyjnych swoich uczniów. Szkoła zapewnia pedagogiczne i psychologiczne wsparcie, określoną organizację edukacji oraz dostosowane metody pracy.

Ponadto uczniowie w Ośrodku otrzymują pomoc w postaci zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i różnych form terapii dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Nauczyciele z Ośrodka zaprezentowali gościom z krajów partnerskich sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia na terenie placówki. Odpowiedzieli na liczne pytania dotyczące metod pracy             z dziećmi o SPE.

Szkoły partnerskie mogły dokonać analizy systemów edukacji specjalnej w swoich krajach,  nauczyciele mieli okazję do wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniem na gruncie pedagogicznym. Działania te zaowocowały podniesieniem kwalifikacji zawodowych co ma wpływ na podniesienie jakości procesu edukacyjnego w partnerskich placówkach szkolnych.