„Active citizens promoting cultural heritage”

Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe.

Koordynator: Rumunia, partnerzy: Polska, Włochy, Grecja, Portugalia

  1. Ankieta do wypełnienia:

Ta wstępna ankieta ma na celu odzwierciedlenie wiedzy i świadomości naszych uczestników na początku naszej Strategicznej Współpracy „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”,  która ma na celu aktywizację zaangażowania obywatelskiego wśród naszych uczniów.

ANKIETA do wypełnienia